Jak vybrat loď

Select language English Deutsch Česky


Jak nafouknout člun?

Před nafukováním je třeba loď rozložit a nainstalovat sedačky. Sedačky připevněte dodávanými provázky mezi dvě připravené příruby. Před vlastním nafukováním zkontrolujte stav ventilu. Ventil je třeba nastavit do polohy zavřeno – mírně zatlačte na trn ventilu, aby mohl dosednout do vyvýšené polohy. K nafouknutí je vhodná pístová pumpa s ventilovou redukcí (redukce je součástí výbavy lodě). Jednotlivé vzduchové komory nafukujte podle následujícího postupu: nejprve se hustí dno, pak oba boční válce. Všechny ventily po nafouknutí zabezpečte krytkami.

 


Jak ovládat ventil?

Zatlačte na trn ventilu a jemně pootočte. Pružinka ventil sama vrátí do vyvýšené polohy. Po nafouknutí člunu nasaďte krytku ventilu a mírně ji utáhněte ve směru hodinových ručiček. Nafukujte pouze zamáčknutý ventil.      

 

 


Proč člun při vytažení na souš odfouknout?

Maximální provozní tlak ve vzduchových komorách je 20 Kpa. Zvýšení teploty okolního prostředí (např. vlivem slunečního záření) může způsobit až několikanásobné zvýšení tlaku v komorách kánoe. Po vytažení kánoe z vody doporučujeme odpustit vzduch ze všech vzduchových komor kánoe. Předejdete tím případné destrukci vzduchových komor. Tlak vzduchu i potom kontrolujte průběžně. Při použití vždy uzavírejte ventil krytkou. Zamezíte tím průniku nečistot do ventilu, které mohou být v budoucnu příčinou případných netěsností.  

 


Jak poskládat loď do přepravního obalu?

Při přemísťování neste člun ve vzduchu - nesmýkejte jej po zemi. Člun skládejte na čistém místě. Pozor na ostré předměty pod ním (střepy, kamení, kovové předměty). Před samotným skládáním zbavte člun nečistot a důkladně usušte ze všech stran. Ve člunu nesmí zůstat ostré předměty. Sedačky vyjměte ze člunu. Zatlačením na trn ventilu a jeho pootočením otevřete ventily a vyfoukněte vzduch z hlavních komor. Po vytlačení vzduchu člun rozložte tak, že dno leží na zemi a boční válce jsou přeloženy dovnitř. Potom člun přeložte v podélném směru napůl a skládejte ho směrem k ventilům. Sbalený člun zajistěte přiloženým řemínkem a vložte i s příslušenstvím do přepravního vaku.              

 


Jak člun ošetřovat,  skladovat a přepravovat?

Člunu neprospívají nánosy oleje, benzinu, tolulenu, acetonu, petroleje a podobná rozpouštědla. Po každém znečistění a před uskladněním loď očistěte proudem vlažné vody a dobře vysušte. Při použití člunu na mořské vodě vyčistěte loď vždy. Před uskladněním překontrolujte stav vypouštěcích ventilů, jestli dobře těsní. Člun uskladňujte suchý, čistý na tmavém a suchém místě (10 – 25 °C). Při dlouhotrvajícím uskladnění doporučujeme člun občas nafouknout na 24 hodin.  Pečlivé zacházení s člunem prodlužuje jeho životnost. Při transportu na delší vzdálenosti, například na přívěsném vozíku, nebo v korbě člun převážejte naležato, vyvarujte se převážení zabaleného člunu nastojato, předejdete tak prodření složeného člunu.


Jak bezpečně na vodu?

Vodácký sport může být velmi nebezpečný. Aby vaše jízda byla vždy plná krásných zážitků a nebyla narušena nepříjemnou nebo dokonce tragickou událostí, doporučujeme řídit se těmito pravidly: Seznamte se s ovládáním této lodě na klidné vodě.

  • Vyzkoušejte si převrhnutí lodě na klidné vodě a především opuštění fixační popruhů z převrhlé lodě.
  • Začínající vodáci by měli sbírat zkušenosti na vodách nejvýše WW I a v doprovodu zkušeného vodáka.
  • Plovací vesta, ochranná přilba, vhodné oblečení proti prochladnutí (neopren, boty) a záchranné pomůcky (házecí pytlík, karabiny) jsou základní výbavou.
  • Zajistěte si školení první pomoci a výbavu na první pomoc (lékárnu) berte vždy sebou.
  • Nikdy na vodu nevyjíždějte sami.
  • Před jízdou zkontrolujte, zda materiál, který používáte, nevykazuje známky poškození.
  • Jezděte vodu tam, kde jste si jisti bezpečným projetím. Neznámá místa vždy důkladně prohlížejte.
  • Velkou pozornost věnujte sjíždění jezu.
  • Dbejte na doporučení výrobce, co se týče použití člunu RIO.
  • Vždy používejte příslušenství doporučené výrobcem.